Mi is valójában a vonalkód?

2018. 10. 12.
276
vonalkód jelentése felépítése azonosítása ean kód

1.    Tudja mire jó a vonalkód?


A digitális forradalommal beköszönő gyorsütemű technológiai modernizáció az addig hagyományos üzleti modellek újragondolását követelte. Az információs és kommunikációs technológia új, hatékonyabb azonosítási eljárások életre hívására sarkalta a gazdaság szereplőit. Az Internet elterjedésével és a nyomában kibontakozó új kereskedelmi gyakorlatokból fakadóan a termékek, illetve munkafolyamatok jobb transzparenciáját támogató fejlesztések, mint a vonalkód használata általánossá és nélkülözhetetlenné vált.

Vonalkódok segítséget nyújthatnak a raktárkészlet nyilvántartásában, csomagok nyomon követésében, áruk eladásának gyorsításában, személyazonosításban, sőt felsorolhatatlanul sok területen. Előnyük abban rejlik, hogy elég csak egy eszközzel kezelni a szimbólumot és máris azonosíthatjuk, amit szeretnénk, ahelyett, hogy ez rengeteg papírmunkával járna, és ugye az ember hajlamos hibázni, ha sok a papírmunkája. A gépek viszont leveszik a vállunkról ezt a terhet.

 

Tekintse meg vonalkód olvasóinkat

 

A vonalkód legnagyobb előnye, hogy megfelelteti a termékeket a könnyű és pontosan azonosíthatósági elvárásoknak, így jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit. Szerepe mind az élelmiszer, mind más ágazatokban meghatározó. Amennyiben egy termék azonosítószámmal és vonalkóddal érkezik az országba, úgy a termék életútja egészen a gyökerekig visszakövethető. A szállítmányozásban (küldemény azonosítás) illetve légiközlekedésben (feladott poggyász utókövetés) is előszeretettel alkalmazzák a munkafolyamatok nyomon követésére.

 

2.    A vonalkód jelentése


A hagyományos vonalkód a gyors és elektronikus adatfeldolgozást lehetővé tevő vívmányok előretörésével párhuzamosan, az 1970-es évek közepén indult hódító útjára a kereskedelemben. Amint a neve is mutatja egy olyan kódolási eljárás, melynek során a fekete és fehér sávokat – a köznyelv szerint vonalakat, innen ered a neve – használnak az információ kódolására. Ez az információ lényegében bármi lehet, amit el tudunk képzelni.

A vonalkód lényegében egy olyan speciális, számokból és jelekből összeálló formula, mely lineáris termékazonosításra szolgál. Napjaink automatikus adatbevitelének egyik legelterjedtebb formája, ahol egy sajátos szimbólumrendszerben tárolt és hordozható információk válnak könnyedén kezelhetővé és értelmezhetővé. A sávok és üres mezők vagy közök szélességének változása jelenti magát az információt.

 

vonalkód jelentése

 

A vonalkódok alatt többnyire számok is találhatóak, azt hihetnénk, hogy ezeket olvassa le a vonalkód olvasó készülék. De ez nem teljesen így van! A fekete-fehér sávok valójában ezt a számsort kódolják le a vonalkód leolvasó pedig ezek alapján a sávok alapján értelmezi a kódot, a számok nem érdeklik. Akkor miért vannak rajta? A válasz, hogy nekünk földi halandóknak, hiszen az emberi elme nem elég fejlett, hogy vonalak alapján visszafejtsen egy kódot, így, ha a vonalkód leolvasó készülék valamiért meghibásodik, vagy a kód megsérül az eladó nem tudná eladni a terméket. Ilyenkor jön jól a számsor, amit begépelhet és így a gép számára egyértelműsíti, hogy milyen terméket szeretne eladni.

 

3.    A vonalkód felépítése


Abban, hogy a vonalkód gondolata gyakorlati testet ölthessen az olvasáshoz és nyomtatáshoz szükséges eszközök technikai színvonala komoly szerepet játszott. Az eszközök elemi érzékenysége illetve hibatűrése terén beálló változások valamint fizikai méreteik zsugorodása ugyanis alapvetően meghatározta a kódolható adatmennyiséget.

Habár egyre elfogadottabbá vált, hogy a változó üzleti környezetben rejlő potenciálok kiaknázásához a vonalkód léte és használata elengedhetetlen, e technológiai megoldás elterjedésének mégis sokáig gátat szabott az, hogy nem volt egy általánosan elfogadott standard a vonalkód felépítése valamint adattartama tekintetében. A kérdés rendezése óta egységes szabályrendszer szerint jönnek létre a kódok.

 

3.1.    A lineáris vonalkód konkrét struktúrája a követezőkképp értelmezhető:


A vonalkód mindig egy nyugalmi zónával indul, amit aztán a kezdő széljel követ a start karakterekkel. A hasznos jelek részben egy vagy több adatkarakter, igényekhez illően egy vagy több ellenőrző karakter jelenhet meg. A vonalkód utolsó harmada a stop karakterek felsorakoztatására ad helyet a záró széljellel. Végül pedig egy nyomtatásmentes területtel vagy más néven nyugalmi zónával zárul a kódolás. A fekete sávokhoz és az üres mezőkhöz rendelt számoknál a sort az országkód indítja, amit 9 vagy 10 adat jegyszám illetve egy ellenőrző szám követ.

vonalkód felépítése

3.2.    Mire utal a karakterkészlet és a modulméret?


A rendelkezésre álló karakterkészlet megadja, hogy milyen karakterek kódolására nyílik lehetőség. (numerikus, alfa-numerikus, kis- és nagybetűk…). A vonalkód fontos jellemzője még annak modulmérete, ami az azt felépítő legkeskenyebb vonal fizikai szélességét adja meg. Az általános vonalkódjel összesen hét modulból, ezen belül hasonló arányban két-két világos és sötét sávból épül fel. A modulméret jelzi a kód olvashatóságának minőségét, a könnyebb olvashatóság nagyobb modulméretet, így több helyet igényel.

 

Tekintse meg vonalkód olvasóinkat

 

 

3.3.    A vonalkód elrendezése és hossza


A vonalkód lehet jobbra vagy balra rendezett, de a sávok és üres mezők vagy közök sorrendje a rendezés szerint módosul. Ez azt jelenti, hogy jobbra rendezésnél üres mezővel indul a vonalkód, balra rendezésnél pedig sötét vonallal. Ezen túlmenően a sötét modulok száma is jelentőséggel bír. Eszerint beszélhetünk rögzített vagy változó (páros vagy páratlan paritású) vonalkódról.

 

4.    Vonalkód típusok röviden


A vonalkódok lehetnek fix vagy tetszőleges hosszúságúak, diszkrét vagy folyamatos, numerikus vagy alfanumerikus, de akár önellenőrző vagy nem önellenőrző is. Az általános vonalkód felépítése legyen szó háztartási berendezésen vagy épp élelmiszerterméken alkalmazott kódról, mindig azonos, vagyis az egyes vonalkód típusok csupán a karakter-struktúrában térhetnek el egymástól.

 

Vonalkód típusok

 

4.1.    A GTIN-8 és a GTIN-13


Az, hogy az információ hordozásra szolgáló karakterek hossza hogyan alakul többféle tényezőtől függ. Amennyiben az olvasás gyakorlati követelményei, vagyis a termék fizikai paraméterei úgy rendelik, igénylésre rövidebb azonosító szám alkalmazására is lehetőség nyílik. Erre jött létre a GTIN-8 azonosító.

A különböző termékfajtákon felül a termék-változatok nyilvántartásánál is eltérő azonosítókat kell alkalmaznunk a változatos méretbeli, színbeli tulajdonságok rögzítése, beazonosíthatósága érdekében, valamint azok magasabb szintű csomagolási egységben történő forgalomba hozatala jelzésére. Napjainkban a legelterjedtebb vonalkód típusok egyike az GTIN-13 vonalkód. Igény esetén központilag (GS1) szabályozható a cégprefix, így a cég termékprofiljához igazodóan formára szabható az azonosító.  Ebből a kódból alakítható ki a GTIN-14-es jel a magasabb csomagolási szint jelzésére irányuló termékazonosító jel is.

 

ean kód vonalkód

 

5.    A vonalkód azonosítás feltételei


A vonalkód azonosításnak több módja lehet, attól függően, hogy milyen azonosítási körülmények állnak fenn.

Belső rendszerben kereskedelmi áruknál a vonalkód azonosítás adott tartományba eső GS1 prefixekkel történik. Ezek az azonosítók fizikailag korlátozottan, de általánosan (több cégnél is) használhatók, egyedi azonosítást ennek megfelelően nem tesznek lehetővé.

 

Tekintse meg vonalkód olvasóinkat

 


Egy másik azonosítási mód az RFID technológiában rejlő előnyök kiaknázásán alapul. A divatáru kereskedelemben és a szépségiparban tevékenykedő vállalkozások előszeretettel alkalmazzák, mivel gyors és praktikus segítséget nyújt mind számosságban, mind féleségben is nagy tömegű termék azonosításához. Ezáltal a vonalkód kereső és termék beazonosító tevékenységekben is hatékony megoldást kínálnak.

 

vonalkód azonosítás jelentése

 
A kamera-olvasókkal a vonalkódok beolvashatósága jelentősen javult, csökkent a kontrasztérzékenység a vonalkód értelmezésénél és mára a vonalkód jelentése egybeforrt a gyors adatfeldolgozással.

 

Szakmai segítségért keressen fel bennünket!

címkék:
Témák
Címkék