Készletnyilvántartó szoftver, számlázás, készletkezelés

Készletnyilvántartó és számlázó szoftver (bevételezés, kiadás, raktári mozgatások, leltár kezelés, számlázás szállítólevél készítés) akár mérleg illesztéssel.

A kiskereskedelem szinte minden területén alkalmazható ez a készletnyilvántartó program. Segítségével egyszerűen és gyorsan nyomon követheti a raktár készletét. Vonalkód olvasóink segítségével felgyorsítja az eladásokat és a leltárhiányt csökkentheti .

A készletkezelő program alkalmas több raktár, több telephely egyszerre történő kezelésére is.

Ajánlatkérés

ltalános leírás: 

Windows alapú rendszer, korszerű és esztétikus grafikus felület, ahol mind a billentyűzet, mind az egér használata lehetséges 

A szoftver felhasználóinak nyilvántartása, ami kiegészül egy részletes jogosultságkezeléssel, hogy mindenki csak a számára engedélyezett műveletekhez és adatokhoz férhessen hozzá. Jogosultsági szintek alakíthatóak ki a megegyező hozzáférésű munkatársak könnyebb kezelhetőségének érdekében. A jogosultságok külön értelmezhetőek a bizonylattípusokra, az árakra és a raktári készlethez való hozzáférésre is. 

Eseménynaplózás, hogy minden rögzített/módosított/törölt adatról és műveletről utólag is megmondható legyen, hogy ki és mikor hajtotta azt végre 

A lekérdezések kimenete a képernyőn és a nyomtatón túl történhet export állományba (Excel táblázat, PDF dokumentum), valamint tetszőleges kimutatás vagy bizonylat továbbítható email formájában is közvetlenül a rendszerből vezérelve. 

Belső üzenetkezelés, ami speciális események bekövetkezésekor automatizálva történik az illetékesek részére (pl. minimum készlet alá csökkenés és más, a felhasználó által meghatározható események esetén) 

Kifinomult keresési lehetőségek, ami tetszőleges mező szerint történhet, továbbá szövegrészletekre is lehetőség van szűkíteni 

TERMÉKEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

A rendszer alapját képezi a cikktörzs, ahol az alapvető nyilvántartott információk a következő lehetőségekkel egészülnek ki: 

• Kiegészítő tulajdonságok: a felhasználó által tetszőleges tulajdonságok alakíthatók ki, amelyek ezt követően az egyes termékeknél kitölthetők, megadhatók. 

• Kiegészítő besorolások: szintén a felhasználó által szabályozhatóak a szükséges termék-besorolások, melyek megadásánál előre definiálható értéklista áll a rendelkezésre 

• Idegen kódok tárolása: tetszőleges számú azonosító kapcsolható egy cikkhez, ami alapján egy beszállító vagy egy vevő/vevőcsoport azonosítani tudja a terméket, valamint mindez kiegészül azzal, hogy az adott ügyfél bizonylatain megjelenik a hozzárendelt saját azonosító. 

• Termékek ügyfelekhez/ügyfélcsoportokhoz való kapcsolása: a multinacionális áruházak belistázásainak segítésére, ami valamennyi lekérdezésnél és kimutatásnál figyelembe vehető 

• Kategorizálás kezelése: a termékek több kategóriába sorolhatóak, amelyek bizonyos ügyfelek esetén gyűjtőzve lesznek bizonylatolva és árazva, de természetesen a háttérben a rendszer a tényleges termékek készletmozgását is dokumentálni fogja 

• Többszintű csoportosítási lehetőség: fa-szerkezetű csoport hierarchia alakítható ki a termékek kategorizálására. A termékek kiegészítő tulajdonságai és besorolásai akár a cikkek csoportjaihoz is rendelhető, így termék kategóriánként eltérő jellemzők tarthatóak nyilván. 

• Vonalkódok kezelése, nyomtatási lehetőség etikett címkékre 

• Kiegészítő mennyiségi egységek kezelése és a szükséges átváltások elvégzése. A termék logisztikai adatainak részletes nyilvántartása. 

• Termékek idegen nyelvű megnevezésének tárolása, akár több nyelven is 

• Tetszőleges számú megjegyzés főzhető az egyes termékekhez, mely kiegészülve a csoportonként egyedileg kialakítható tulajdonságokkal és besorolásokkal egyfajta információtárat alkothat a forgalmazott termékekről 

• Környezetvédelmi termékdíj: a forgalmazott termékek termékdíj vonzatát kezeli, számolja és szükség esetén időszakonként összesíti a rendszer. Adatszolgáltatást is lehet készíteni a felhasznált csomagolóanyagokról akár a számlák mellékleteként, akár időszaki összegzésként. 

 

 

ÁRKÉPZÉS 

 

A rendszerben többféle árképzési módozatok is található, melyek közül tetszőlegeset lehet választani, vagy akár ezek kombinációja is alkalmazható. 

 

• Tetszőleges számú árkategória, melyek bármilyen pénznemben kezelhetőek 

• Az árkategóriák egymáshoz való viszonya (árszorzó) dinamikusan szabályozható 

• Az árszorzó eltéríthető a termék csoportja vagy beszállítója szerint, illetve direkt szorzó is rendelhető az egyes termékekhez 

• Tetszőlegesen kialakítható kerekítési szabályok az egységáraknál, ahol lehetőség van akár értéktartományokra szőkítve definiálni az egyes árak végződését. 

• Az árazási és a kerekítési szabályok globálisan is megadhatóak, de lehetőség van eltéríteni őket tetszőleges cikkcsoportra vagy akár konkrét cikkre vetítve is 

• Százalékos, mennyiségi, és értékhatárhoz kapcsolt kedvezmények kezelése, melyek partnerhez vagy partnercsoporthoz is rendelhetőek 

• Egyedi megállapodás alapján kialakult, az ügyfélhez kapcsolt direkt árak nyilvántartása 

• Akciók kezelése: időszakhoz köthető árváltozások rögzítése, amikor csak a megadott időintervallumban érvényesülnek az akciós árak, továbbá az egyes akció ügyfelekhez/ügyfélcsoportokhoz is kapcsolhatóak 

• Árnapló: az árváltozások naplózódnak, így minden termék árának megtekinthető a története, hogy mikor és ki módosította, illetve külön kimutatás készíthető az emelkedett vagy éppen csökkent egységárú termékekről 

• Automatikus árazási javaslatok készítése beszállítói áremelkedés esetén, ami kiegészíthető egy belső üzenet küldésével az illetékes munkatárs részére 

• Árjegyzékek készítése a szükséges árkategóriára, ügyfélkörre vagy cikkcsoportra vetítve 

 

 

 

ÜGYFELEK 

 

• Tetszőleges ügyfélcsoportok, ügyfélbesorolások alakíthatók ki, mind szállítói, mind vevői oldalon 

• Külön ügyfelekhez/ügyfélcsoportokhoz tartozó információk jeleníthetők meg a bizonylatokon (Pl. cikkhez tartozó idegen kódok) 

• Részletes információk tárolhatók egy-egy partnerről, melyeket a felhasználónak is lehetősége van kiegészíteni tetszés szerinti tulajdonságokkal, besorolásokkal 

• Ügynökök és azok jutalékának kezelése, teljesítményük elemzése 

• Vevőnként, szállítónként megadható kedvezmény, felár és egyedi ár 

• Az ügyfelekhez kapcsolódó dokumentumok (.doc, .xls, .pdf) és szkennelt adatok tárolása az adatbázisban 

• Vásárlási keretösszegek meghatározása, ami érvényesíthető az elszállított, de még nem számlázott árukra, vagy akár a számlázott, de pénzügyileg nem teljesített összegekre is 

• Országonként, régiónként, megyénként, illetve városonkénti kimutatási lehetőségek 

 

BIZONYLATOK 

 

A rendszer dinamikusan szabályozható mozgásnemekre épül, ahol a megfelelő jogosultságú felhasználónak is van lehetősége új bizonylattípust kialakítani. Az egyes bizonylattípusoknál külön-külön meghatározható a sorszámozás előtagja, a készlethatás, a többi bizonylattal felépített kapcsolata, valamint annak pénzügyi hatása. 

 

A rendszer jellemzően a következő bizonylattípusok kiállítására és kezelésére alkalmas: 

• Belföldi számla, tetszőleges devizanemben 

• Közösségi értékesítés keretében készült számla, vagy harmadik ország részére kiállított bizonylat szintén tetszőleges pénznemben 

• Szállítólevél és más raktárközi mozgások, selejtezések, visszáruk bizonylatai 

• Árajánlatok, vevői és szállítói megrendelések 

• Beszállítói számlák, szállítólevelek nyilvántartása 

• Árumozgástól független beszállítói költségszámlák kezelése 

• Leltározás segítése, készletkorrekciók nyilvántartása 

 

A bizonylatokkal kapcsolatos műveletek: 

• Bizonylatkapcsolatok: a bizonylatok egymás alapján képezhetők (árajánlat -> megrendelés -> szállítólevél -> számla), egy bizonylatra akár több alapbizonylat is beimportálható, tehát több megrendelésből is készíthető egy raktárkiadási jegyzék 

• A bizonylatok tartalma XLS formájában kinyerhető, elektronikusan továbbítható 

• Többféle alkalmazható nyomtatványsablon, embléma feltüntetési lehetőség a bizonylatokon 

• Többnyelvű bizonylatok kiállítása 

• Bizonylattípusonként szabályozható, hogy milyen kiegészítő információkat tároljon a rendszer, pl. bejövő bizonylatok esetén a kiállító által alkalmazott számlaszám, szállítólevelek esetén szállítási mód és cím, illetve tetszőleges számú kiegészítő adat és megjegyzés definiálható a megfelelő jogosultságú felhasználó által is 

 

 

 

KÉSZLETKEZELÉS 

 

• Tetszőleges számú raktár kezelése, a raktárak között hierarchia alakítható ki, így a szükséges szinten gyűjthetők a készleten lévő termékek 

• Virtuális, nem valós raktárak kialakításának a lehetősége, ami elkülöníthető készletek gyűjtésére szolgálhat 

• Időponti leltár: a készlet megjelenítése történhet tetszőleges időpontra visszagöngyölítve is 

• Támogatott készletértékelési módozatok: utolsó beszerzési ár, mérlegelt átlagár és a FIFO módszer szerint 

• Leltár készítés tetszőleges raktárra, cikkcsoportra, vagy akár összesítve is, nyomtatható és elektronikusan exportálható formában (xls, pdf) 

• Készletek megbontása: jelleg szerinti elkülönítés lehetősége, tehát a bizományos készlet, saját készlet és további szempontok szerinti lekérdezési és összesítési lehetőség. A rendszer a háttérben folyamatosan vezeti az egyes készletek jellegét (saját, bizományos, stb.) a különböző tranzakciók esetén is. 

• A termékek minimális és optimális készletének, valamint beszerzési kiszerelésének tárolása 

• Foglalások kezelése: termékek foglalása ügyfélre vagy ügyfélcsoportra vonatkoztatva, a foglalások külön kimutatása, gyűjtése és a foglaltság felszabadítási lehetősége 

• Rakhelyes készletkezelés, melynek segítségével tetszőleges dimenzióban (utca, polc, emelet, stb.) virtuálisan felépíthető a raktár. A mozgások raktárhelyhez köthetők, elhelyezési javaslatokkal kiegészülve, valamint a raktár aktuális állapotáról grafikus térkép készíthető. 

• Visszáru kezelés támogatása: a visszavételezések segítése, ami történhet bizonylatszám alapján, de visszavehető egy termék a bizonylatszám ismerete nélkül is, amely esetben a rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy mely bizonylatról történhet az adott termék visszavételezése. Ez utóbbi esetben a rendszer az ügyfél meghatározását követően egy összesített listát készít, ami az adott partnernél lévő áruk összegzése – segítve ezzel az adatok rögzítését. 

• Komissiózás: a rendelések raktárban történő kigyűjtésére való segédlet, ahol tetszőleges számú kiválasztott rendelés összesítve lekérdezhető, akár raktárhelyenként raktárkiadási lap készítésével egybekötve. 

 

 

A készletezésnél alkalmazható kimutatások: 

• A termékek optimális készletének meghatározása, ami a manuális megadási módon kívül tetszőleges szempontok automatikus figyelembevételével is történhet (beszerzés gyakorisága, fogyás mértéke) 

• Készletkitartási listák, forgási sebesség kimutatása 

• Beszerzendők összeállítása az optimális készlet és a függőben lévő megrendelések figyelembevételével, továbbá a tervezett beszerzés időzíthető, így az addig becsült készletfogyás pótlásával is kalkulál a rendszer. További szempont a beszerzések, illetve a beszerzési megrendelések összeállításánál a már élő vevői rendelésekkel és foglalásokkal való kalkuláció. 

• Készletkarton: egy adott termék részletes, analitikus mozgása az egyes raktárakban 

 

 BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS ÉS BESZERZÉS 

 

A bizományos készletek részletes nyilvántartása is a rendszer feladatai közé tartozik, melynek kapcsán mind a beszerzések, mind az értékesítések és a kapcsolódó fogyáslisták és elszámolások kezelhetőek. 

 

Bizományos beszerzés: 

• Partnerenkénti nyilvántartása a beérkező bizományos készleteknek 

• Fogyás-jelentések készítése és tárolása a rendszerben 

• Aktuális és időponti lekérdezése az összesített, illetve a partnerenkénti bizományos készleteknek 

• Adott beszállító bizományos készletének megbontása a tovább értékesítés vagy a bizományba továbbadott termékek alapján, vevők/vevőcsoportok szerint bontva 

 

Bizományos értékesítés:  

• Bizományba átadások rögzítése és nyilvántartása  

• Időszaki elszámolások készítése a fogyás alapján 

• Visszavételezés a bizományba kiadott áruk közül 

• Mind a fogyás rögzítése, mind a visszavételezés történhet úgy is, hogy nem az átadási bizonylatból indulunk ki, hanem a termékek irányából megközelítve a tényleges fogyást/visszavételezést rögzítjük, amihez a rendszer társítja és ellenőrzi automatikusan a kapcsolódó bizományba adási bizonylatot. 

• Bizományos partnerenkénti készlet vezetése, a visszáruk és fogyások az adott ügyfél „készletét” módosítják. 

 

STATISZTIKA 

 

• Összetett és sokrétű lekérdező modul, ahol mind az értékesítést, mind a beszerzést tetszőleges feltételek szerint a kívánt bontásban jeleníthetjük meg (termékenként, csoportonként, ügyfelenként, napi-havi bontás, stb..) 

• Analitikus, tételes listák készíthetőek egy termék vagy egy csoport mozgásairól, illetve akár egy ügyfél forgalmáról is. Részletes napló kérdezhető le egy adott termék teljes életútjáról is, ami szűkíthető egy ügyfélre, vagy lekérdezhető globálisan is. 

• A termékek jellegére (bizományos, visszárú, stb) vonatkozó lekérdezési lehetőségek 

• Termékhalmazok kezelése: tetszőleges szempontok szerint meghatározhatjuk a nyilvántartott cikkek egy halmazát, ami lehet csak néhány kiemelt termék, vagy akár bizonyos feltételnek megfelelő cikkcsoportok elemei. Ezt követően valamennyi kimutatást lehetőség van csak erre a meghatározott termékhalmazra érvényesíteni. A halmazoknak mind az összetétele, mind az összeállításhoz szükséges feltételei menthetőek a rendszerbe, amit később megfelelő jogosultság birtokában bármikor elő lehet venni. 

• Ügyfélhalmazok kezelése: a termékhalmazok mintájára az ügyfelekből is képezhetőek kisebb-nagyobb csoportok, amelyek a későbbi statisztikáknál egyszerűen képezhetik a kimutatások alapját. 

• TOP listák: mennyiség, érték vagy árrés tekintetében állítható fel sorrend a termékek, cikkcsoportok, vevők és beszállítók között. További statisztikák állíthatóak fel a dolgozói teljesítményekről (kiállított bizonylatok száma, értékesítések darabszáma és értéke), továbbá az ügynökök teljesítménye is összesíthető és sorrendben kimutatható. 

• Az értékesítési trendek elemzése, napi/havi bontásban, tetszőleges irányadó időszak figyelembevételével, szintén tetszőleges időtartamra történő becsléssel. A kimutatás egy termékre, egy csoportra vagy akár egy ügyfélre is értelmezhető, a végeredmény pedig grafikonon is megjeleníthető. 

• A kimutatások tetszőleges devizanemben lekérdezhetőek, az egyes pénznemek között az átváltás automatikusan megtörténik a nyilvántartott árfolyamok függvényében 

 

 PÉNZÜGY 

 

• Többféle devizanem alkalmazásának lehetősége, MNB középárfolyamok automatikus letöltése az internetről, melyekkel a továbbiakban kalkulálni fog a rendszer 

• Pénztárak, kasszák kezelése, bizonylat típusonként szabályozható, hogy amennyiben az fizetéssel jár, melyik kasszába folyik be a fizetendő összeg 

• Beépített házipénztár nyilvántartás, pénztárbizonylatok készítésével 

• Utalások nyilvántartása, a követelések és a kötelezettségek részletes kezelése, akár a részegyenlítések szintjén is figyelembe véve az esetleges kompenzációkat 

• Kimutatások a kintlévőségekről, fizetési felszólítások, egyenlegközlők készítése 

• Elektronikus banki kapcsolat ELECTRA rendszerrel, mellyel lehetőség van az utalandóakat csoportosan feladni, illetve a beérkezett utalásokat automatikusan társítani – természetesen felhasználói jóváhagyással. 

• TOP listák a fizetési szokások alapján: a legpontosabban teljesítő és a legtöbbet késő ügyfelek kigyűjtése 

 

SZINKRONIZÁCIÓ 

 

A telephelyek között egy külön szinkronizáló modul végzi az adatátvitelt, melynek jellemzői az alábbiak: 

• Tetszőleges számú telephely kezelése és szinkronizálása 

• Az egyes telephelyeken lokális adatbázisokban tárolódnak – a gyors munkavégzés érdekében – az adott telephelyre tartozó információk 

• Az adat-szinkronizáció sűrűsége az igényeknek megfelelő időtartamra paraméterezhető, ami lehet néhány másodperc is, vagy akár napi rendszerességgel is törénhet 

• A kommunikáció nem szabványos módon, hanem az adatbázismotor saját csatornáján történik, ami nagyfokú biztonságot jelent az internetkapcsolattól függetlenül 

• Különböző adatok importálási lehetősége más rendszerekből, előre egyeztetett formátumban .(Pl. bolti értékesítési adatok) 

 

Megbízható és könnyedén alkalmazható készletnyilvántartó program


Intelligencia és automatizáltság

Ha önnek is gondja akadt már a készletnyilvántartás részleteivel, az azért lehetséges, mert még nem találta meg az Ön számára megfelelő készletnyilvántartó programot. Egy jó készletnyilvántartó rendszer pontosan működik, gyorsan lehet használni és nem utolsó sorban igazán felhasználóbarát, hogy ne csak a haladók tudják a munkát hatékonyabbá tenni ennek segítségével.

Villámgyors böngészés, hiszen az idő pénz!

Rákereshet adataira egyszerűen és gyorsan. Egy raktárkészlet nyilvántartó program
akkor megfelelő, ha azonnal segítséget tud nyújtani a felhasználóknak. Keressen rá a vevőkre, azoknak adataira, kapcsolattartóikra, az eredménylistán minden szükséges dolgot megtalál. Kulcsszavakkal a munka még jobban meggyorsítható.  Az intelligens keresés nem álom többé. Tegye a munkáját élvezhetővé a készletkezelő programunkkal!

Miért ideális választás a számlázó és készletnyilvántartó program?


A raktárkezelő program valódi segítséget nyújthat az Ön számára! Legyen a készletkezelés is gyerekjáték! Nem lesz több készlethiány, vagy téves megrendelés raktárában. A készletnyilvántartás során megtekintheti azokat a termékeket, amelyek a minimum mennyiség alá csökkentek, hogy tisztában legyen azzal, pontosan miből és mennyit kell még rendelni. Megadhatja a termékeknek a minimum, maximum mennyiségét, hogy a gép tájékoztatni tudja Önt a készlet aktuális állapotáról. Legyen a készletkezelés pozitív élményekkel teli!

 

készletnyilvántartó program
Gyors és egyszerű készletnyilvántartás a Codeinfo-nak köszönhetően

 

Számos funkcióval táplált készletnyilvántartás


A megannyi kényelmi funkcióval ellátott készletnyilvántartó program segít abban, hogy egy egyszerű excel táblázatból az adatait átimportálhassa magába a programba.

Néhány fontosabb funkciói:

  • Különböző csoportosítási szempontokat figyelembe véve személyre szabhatja a beszámolókat az adott termékekkel kapcsolatban.
  • Létezik benne egy úgynevezett partnerkapcsolati funkció, ami minden egyes szállítói, illetve vevői bizonylatról elérhető, méghozzá várakozás nélkül, pillanatok alatt használatba vehető.
  • Új emlékeztetőt lehet létrehozni, hogy egy üzleti megrendelés se tűnjön el szem elől, a készletkezelő program minden fontos dologról időben emlékezteti.
  • Végtelen mennyiségű ablakot nyithat meg a készletnyilvántartás során, ezzel segítve azt, hogy ne kelljen egy munkafolyamatot sem félbeszakítania.
  • Létrehoztunk egy „Kedvencek” menüpontot, ami segít egybe gyűjteni a legtöbbször használatba vett menüket.

 

Fontos, hogy a raktárkészlet nyilvántartó program hasznot is hozzon Önnek! Növelje meg cége hatékonyságát!


A rendszerezés fontos!

Raktár- és vevői bizonylatok rögzítése a számlázó és készletnyilvántartó program hozzájárulásával egyszerűen és hatékonyan. Az ön készletén lévő termékeket úgy is tudja értékesíteni a programon belül, hogy vevői rendeléssel, árajánlattal rögzíti. Az ügyviteli folyamat során az áru eladását szállítólevél formájában nyugtázhatja. A bizonylatokat egy kattintással véghez viheti, ilyen egy jó készletkezelő program.

Tartson lépést a gyorsan fejlődő technológiával! A vonalkódos raktárkezelő program jó választás lehet!


A készletnyilvántartó program napi szinten segítséget nyújt a készletkezelő  számára. Ez nagyon fontos a statisztikák és vezetői kimutatásokkor. A raktár szoftver kezelésekor kétféleképpen lehet kategorizálni. Vagy logikailag válogatjuk szét a termékeket, például visszaküldés, félretevés, vagy pedig amit fizikailag használunk fel, mint a selejt, hűtött, élelmiszer, stb. Darabjegyzéket is használhatunk a készletkezelő programon belül, ami számolja, hogy miből hány termékre van még szükségünk. Az úgynevezett gyártási bizonylatokat úgy készíthetjük el készletnyilvántartás során, hogy a készterméket beírjuk a programba, az ehhez szükségeltetett alapanyagokat a szoftver automatikusan feltölti a termékhez szükséges megfelelő mennyiségben, és adminisztrálásra is kerül a készletváltozás a bizonylat rögzítésekor. Ilyen az, ha el van látva egy bolti készletnyilvántartó program megfelelő funkciókkal és szolgáltatásokkal.

 
raktár készletkezelő program
A digitális formának köszönhetően többé nem kell a papírmunka miatt időt veszítenie

 

Kezdheti kicsiben és folytathatja nagyban! Készletnyilvántartó és készletkezelő programok


Még a kisboltokban lévő árukészlet raktárát is nehéz dolog folyamatosan nyomon követni, ezért javasolt ezt egy készletnyilvántartó program segítségével leegyszerűsíteni. Egy ilyen készletnyilvántartó rendszer mindennapos használata nagy változást hozhat a boltnak. A készletnyilvántartási rendszerek nagy precizitást igényelnek, ezért úgy fejlesztették ki őket, hogy használatukkal minden vevő teljes mértékben elégedett legyen.

Fontos, hogy a készletkezelő program megkönnyítse az adminisztrálást


Pénz funkció

Van egy úgy nevezett „Pénz érkezett” funkció a raktár szoftver rendszerén belül, amely abban nyújt szerepet, hogy megtalálja egy bizonyos összegnek a hozzátartozó számláját. Vevői hitelkeretet állíthat be, így a készletkezelés máris sokkal egyszerűbb lesz.

Feladatmegosztás

A készletnyilvántartás még egyszerűbbé tehető bizonyos multi funkciókkal. A készletnyilvántartó program beállítható úgy is, hogy az automatikusan kiossza a feladatokat a szoftveren belül a raktárban dolgozók számára, hogy minden munkafolyamat időben végrehajtható lehessen. Ez azért is nagy segítség, mert a feladatmegosztásból származó információ így mindenkihez azonnal eljut.

Statisztikák

Fontos az is, hogy a menedzsment felület minden pillanatban bárki számára elérhető legyen. Ehhez a bolti készletnyilvántartó program minden fontos funkciót tartalmaz, így a raktárvezetői kimutatások, a tevékenységi napló és a raktárról bizonyos statisztikák távolról is láthatóvá vannak téve. A készletnyilvántartó program ráadásul ad egy extra térképet, amely mindig a jelen időben mutatja a raktár valóságos állapotát.

Milyen szolgáltatásokat nyújthat a bolti készletnyilvántartó program és milyen előnyökkel jár a használata?


Megbízható raktár szoftver a Codeinfo által

Szeretné, ha olyan szolgáltatást kapna, aminek esetén nem Önnek kell a készletnyilvántartó program funkcióihoz alkalmazkodni, hanem a készletnyilvántartó rendszer alkalmazkodik Önhöz? Ez többé nem álom. A Codeinfo révén tervezett készletkezelő program úgy lett kialakítva, hogy minden használója testreszabottan, kényelmesen tudja alkalmazni. A készletnyilvántartó program egy meglehetősen összetett, sok funkcióval ellátott raktár szoftver, amely használata során nincs szükség egyéb támogatási szolgáltatásra. Élvezze a digitális készletkezelés minden lépését a leegyszerűsített, mégis komplex raktárnyilvántartó program segítségével.

készletnyilvántartó program
Nem kell többé aggódni a végeláthatatlan raktárkészlet miatt, a raktárkezelő program minden egyes áruról pontos információt ad

 

A készletkezelő program funkcióival távolról is elvégezheti raktározási feladatait


Előfordult már, hogy egy emberi hibából származó adminisztráció valahol félrecsúszott? Bárki könnyen tévedhet, de ennek nem kell még egyszer előfordulnia, hiszen a készletnyilvántartó rendszer segít a pontos munka elérésében. A Codeinfo által létrehozott raktárnyilvántartó program teljes mértékben megbízható és nyomon követhető. Szeretné tudni, hogy merre található a raktárban az áru, vagy, hogy, ki és mikor látta el bizonyos feladatait? A készletnyilvántartás innentől egyszerűvé és élvezhetővé válik. A raktár szoftver segítheti a tárhelyek felszabadulását, vagy kihasználtságát a targoncák pontos nyomon követésével, a hatékonyabb készletnyilvántartás eléréséért. A készletnyilvántartó program egyben vonalkódos raktárkezelő program is, amely azt a célt szolgálja, hogy az árukat darabszámra lehessen követni, akár raklapos termékek esetén is.

Ha lehetetlen nyilvántartani a boltjának, cégének árukészletét, akkor a raktárkészlet nyilvántartó program nagyban hozzá fog járulni a munkához


A készlet nyilvántartási rendszerek teljes mértékben megbízható programok. Úgy fejlesztették ki őket, hogy működésüknek módja mindenkinek a saját stílusához mérten testreszabható legyen. A bolti készletnyilvántartó program jó alap lehet mondjuk egy egyszerű kisvállalkozó részére. Hogy, ha viszont nagyobb vállalkozásba fog bele, vagy már régóta üzemelteti azt, akkor megeshet, hogy a számlázó és készletnyilvántartó program lesz remek választás az Ön számára. Minden raktár szoftver segítségével kezelhető a legkönnyebben, olyan szoftverrel, amely számlázó és készletnyilvántartó program is egyben, így a raktár készletnyilvántartás gyerekjáték lesz.

 

Kérjen tőlünk ajánlatot